Teoriundervisning

Ring og hør nærmere eller bestil tid med det samme: Tlf: 20682619


Der vil ALTID være små hold, så alle kan følge med i undervisningen!!!

Der er personlig undervisning, som de fleste får mest ud af, (ikke computerundervisning).


Du skal gå til teori en gang om ugen. Du vil en af de første gange få en tid til manøvrebane. Når du har haft teori ca. 4 gange og været på manøvrebane, begynder vi at køre på vejen 2 x 45 min. hver uge.


Teori foregår enten på: Rypevej 5 i Rønnede eller i Badstuegade 7, Vordingborg - afhængig af hvor du bor. Efter ca. 12 uger kan du gå til teori prøve. Består du politiets teoriprøve første gang med 0 fejl, får du af køreskolen en gratis køretime. Du er sandsynligvis klar til at erhverve dit kørekort efter ca. 3-4 mdr. med mindre, der er ventetider på prøverne, eller du skal have mange ekstra kørelektioner.


Alle førstegangserhververe til kørekort skal have et kursus i førstehjælp, der er færdselsrelateret. Så meld dig snarest til et kursus, du behøver ikke vente til du er startet på kørekort eller spørg evt. i din køreskole.


Jeg lægger vægt på en grundig og personlig teoriundervisning, hvor der anvendes det bedste undervisningsmateriale på storskærm. P.g.a. den personlige undervisning i teori, er der en høj beståelsesprocent i denne køreskole. 


Noget af det første du skal tænke på er, at få lavet en lægeattest  samt bestille tid til  et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus. Du skal aflevere begge dele i køreskolen. Du skal også sætte penge af til et prøvegebyr til politiet kr. 600,00, som dækker både teori,- og køreprøve, hvis du består begge dele først gang.

Nyheder

Du må starte ca. 3 mdr. før du fylder 17 år under særlige vilkår.

Nyttig info

Køreskolen er kendt for en høj beståelsesprocent pga. personlig undervisning.  Køreskolen er medlem af Dansk Kørelærer Union.

Mariannes Køreskole, Rypevej 5, 4683 Rønnede Tlf: 20682619  Email: info@mariannes-koereskole.dk